груб строеж на къща

Несъмнено най-важният етап от строителството е грубия строеж на къщата. Не само, че това е “скелета” на новия Ви дом, т.е. той ще носи цялата тежест, но и неговото качество в право пропорционално на разходите по довършителните работи – например колкото са по-криви плочите, толкова повече замазка и време за полагането й заминава за изравняване, и въобще примерите в тази посока са безброй!

Изкоп – подготовка за груб строеж

Изкопът е подготовката за грубия строеж на къщата. За да се подведат основите, трябва да се направи правилен изкоп. Тук е важно да се внимава с нивата и техническият ръководител следи внимателно целия процес. Ако изкопът стане по-дълбок от нужното (което не е трудно с малко по-голямо загребване на големия багер:), после не може да се насипе обратно земна маса, защото няма да се постигне нужната плътност. Ще трябва да се излее дебел слой подложен бетон, което ще увеличи разходите.

Основи – първи етап на грубия строеж

За да се подведат правилно основите (рандбалките) при грубия строеж на къщата, трябва да се излее тънък слой подложен бетон, преди да се премине към кофража им. По този начин се гарантира равно ниво под основите, което играе от съществено значение за стабилността на къщата.

Рандбалките (основите) са важен елемент от грубия строеж, но се изпълняват лесно, като само е важно да се осъществява контрол за качеството им. Върху подложния бетон се прави кофража и след като е добре укрепен се връзва арматурата според спецификацията на къщата.

За клиентите, които искат енергоспестяваща къща, това е етапа, в който трябва да се започне хидро- и топло- изолацията, за да се прекъсне всеки възможен термомост. (Как се прави хидро и топлоизолация на основи?)

След като са готови рандбалките грубият строеж продължава със стените на основите. Междувременно това е етапа, в който се залага канализацията, ако такава ще има в избеното помещение. След което рандбалките се запълват със земна маса и уплътняват и се заливат с подложен бетон, който да послужи за под на подземното помещение.

Основите са важна стъпка от строителството на къщата и тук трябва да се спазват стриктно строителните стандарти. Най-общо казано основите представляват бетонни стени, които ще останат в земята и освен прави, те трябва да са добре уплътнени с вибратор за бетон (тази машина изкарва въвздуха и намества бетона в дълбочина чрез силни вибрации). В противен случай ще останат възушни джобове в конструкцията и това ще компрометира здравината на сградата, респективно коригирането на такава грешка е скъпо, но задължително. След авторския надзор на конструктора на къщата, който проверява кофража и арматурата, спрямо строителните изисквания, основите могат да бъдат изляти.

Първа плоча – най-чаканият етап от грубия строеж

Първа плоча несъмнено е най-чаканият етап от грубия строеж на къщата, не само от клиентите, но и от майсторите – с нея приключва бавният и пипкав етап от строителството. Вече работите тръгват по-бързо и всички са усмихнати.

Изграждането на първия и следващите етажи на къщата с прави отново с внимание към носещите колони и стени, които трябва да са добре уплътнени, както при основите. Тук също така трябва да се обърне и специално внимание на нивела – всеки сантиметър встрани ще доведе до повишени разходи при довършителните работи. И като казваме разходи, имаме в предвид много пари в лепило за изолацията, мазилки и замазки за изправяне на стените и подовете.

Зидария

Зидарията на къща е етапа от грубия строеж, където се гони основно прецизност. Някои майстори вярват, че зидарията е просто пълнеж, но ние от Николов и Маринов сме твърдо против това твърдение. Основното предназначение на тухлите е топлоизолация, а не само взломоустойчивост, а когато става дума за енергийно ефективна къща, слоевете изолация определено имат значение. Тук вниманието е насочено към плътното зидане, без да се оставят дупки, запълнени с разтвор, както и разбира се нивела на стената. Правилото е тухлите да се режат на специална машина, а не да се чупят с чука – това е масова практика, тъй като спестява на строителната фирма време за измерване и носене на всяка тухла до машината за изрязването й (това при извършването на няколко зида едновременно обикновено води до изчакване на ред за машината), но компрометира топлоизолационните качества на зида, породени от големи фуги.

Покрив – завършване на грубия строеж

Покривът е окончателният етап от грубия строеж на къщата. Съществуват различни видове покриви – скатен, плосък, до земята и други, а според вида на покриване – с ламарина, керемиди или битум.

Най-предпочитаният покрив за къща си остава класическия скатен покрив. Той се прави върху последната плоча (или ако не е предвидена подпокривна плоча, върху бетонни пояси или метални греди) с покривна конструкция от дървен материал. За предпочитане е дървеният материал да е добре изсъхнал, за да няма деформация на покрива с времето. За съжалние обаче сухата дървесина е с много висока цена, поради което с цел оптимална цена на грубия строеж на къщата, се закупува прясно набичен материл, който се оставя в професионално сушилня и за около седмица е готов за работа. Важно е така изсушенията материал да бъде обработен с Бохемит или сходен препарат против буболечки и срещу пожар, като по този начин покривът ще е защитен за дълги години.

Обшиването на покрива може да бъде с дъски или с OSB плоскости. Съвременното строителство е насочено освен към енергийна ефективност, и към паропропускливост. Ако покривът бъде запечатан с OSB плоскости, той няма да бъде паропропусклив, докато дъсчената обшивка гарантира пропускливост, поради което ние препоръчваме този метод.

Поставянето на паропропусклива мембрана е задължително (ако се използва паропропусклива обшивка разбира се), тъй като тя спира движението на въздуха и водата и те няма да проникнат през покрива, като същевременно пропуска парите навън и къщата “диша”, разбирайте живот без мухъл.

Ние от строителна фирма Николов и Маринов ООД  изпълняваме груб строеж на къщи, с високо качество, подробно документирани процеси и ниска цена!

Свържете се с нас за среща и безплатна оферта!