дренаж на къща

Защо да си направим дренаж на къщата и двора?

Дренажът на къщата е от съществено значение за комфорта и качеството на живот, въпреки че често се пренебрегва. Цената е малка, сравнена с това, което постигаме:
1. Отвеждане на дъждовните води от покрива
2. Отвеждане на локвите от пътеки, стълбища и площадки (примерно пред гаража)
3. Събиране на безплатна вода за поливане

Несъмнено при строителството на къща, когато говорим за дренаж (отводняване), най-важните води за отвеждане са тези от покрива. Много хора, целейки да спестят пари – което в никакъв случай не искаме да омаловажаваме, пренебрегват факта, че дъждовните води могат да достигнат до големи нива не само при обилен дъжд, но и при продължителен валеж – например една седмица. Това за района на Варна се случва по два-три пъти годишно. В тези случаи, ако не са отведени, почвата се напоява до няколко метра в дълбочина и достига дори до най-ниската част на подземието, при което се създава предпоставка за проникване на вода в къщата. Според количеството на дъжда и положенета хидроизолация (ако има такава въобще), или се появява теч вътре в къщата (който при хидроизолация само на стените на основите може да идва и от пода), който нанася големи материални щети, или се появява само мухъл. И в двата случая говорим за голям проблем, който е трудно (разбирайте скъпо!) решим, да не говорим за качеството на живот в подобна къща – постоянна влага и развитие на мухъ, водещ до алергии.

На второ място е водата, която обикновено се събира по пътеки, алеи, стълбища и площадки, дори и да са спазени каклоните. Това не е толкова опасно като наводняването на къщата, но е изключително дразнещо и неприятно да стъпваме в локви и да се мокрим (само децата ще са щастливи!).

И като става дума за дренаж на къща, на последно място (но не и по важност) е безплатната вода, която можем да събираме. През последните години тенденцията е комуналните услуги да стават все по-скъпи, а при наличие на тревна площ около къщата, е необходимо огромно количество вода за поливане ежедневно. Това вече означава мноого пари на месец! Ето защо един дренаж със събиране на вода в резервоар би се изплатил само от икономията на вода за поливане за една година!

Как се прави дренаж на къща?

Дренажът на къща се прави като първо се пресмята площта на покрива и допълнителните дренажни канали по пътеки и площадките. Обиквновено за една 200 кв. къща е достатъчна тръба със сечение фи 110, като единственото условие е тя да е устойчив клас за заравяне (повърхностно натоварване) – SN4 или SN8 според вида на почвата и дълбочината на поставяне. В някои случаи може да се преминава постепенно от тръба фи 110 към по-големи сечения при следващо заустване на още дренажи.

Полагането на дренажа около къщата се прави, след като е оформен двора, трамбован е добре, за да се избегне последващо слягане на почвата, което би деформирало тръбите. При така оформен терен се правят изкопите на подходящата дълбочина. Най-важно е спазването на наклоните – те трябва да са до 2%. Ако са по-големи, водата ще се изтича, но случайно попадналите боклуци няма и ще задръстят тръбите. Под дренажа, в зависимост от почвата, се прави легло от пясък, който ще гарантира стабилното им положение дори и при леки размествания на почвата.

Към дренажа на къщата се свързват улуците като се оставят ревизии, които ще събират случайно попаднали боклуци. След това се свързват и всички отводнителни канали от пътеки, стълбища и гаражни площадки.

Както уточнихме по-горе, водата е ценен ресурс в днешно време и най-правилният вариант е да се събира в резервоар и да се ползва за поливане или други нужди. Ако все пак не желаете да я използвате, може да бъде дренирана в почвата чрез нарочен дренаж – тръба със сметната дължина според случая, която се надупчва и се заравя хоризонтално в градината, а около нея се слага чакъл и геотекстил.

Ние от Николов и Маринов, освен грубия строеж и довършителните работи, ще направим качествен и работещ дренаж на къщата Ви и няма повече да се тревожите от наводняване при силен или продължителен дъжд!


Свържете се с нас за среща и безплатен оглед и предложение за цена и срок!