Пречиствателни станции

Пречиствателните станции, осигурени от Николов и Маринов са доказани във времето като необслужваеми аеробни станции. Нямат миризма, не се изискват допълителни препарати или пускането на живи организми. Произвеждат се във Варна по съвременна технология с качествени материали, които гарантират големия им експлотационен живот, при това на ниска цена. Подбрали сме тези станции сред много производители – произвеждат се от местна фирма, което освен че гаратира гаранционно и следгаранционно обслужване буквално в рамките на часове, но и стимулираме местната икономика!